Subsidies en premies: financiële voordelen voor vochtbestrijding

Indien u gaat verbouwen of renoveren komt u misschien in aanmerking voor één of meerdere premies of financiële voordelen. Sinds 1 januari 2017 zijn de premievoorwaarden aangepast die u door de verschillende overheden, energienetbeheerders, gemeenten of provincies toegekend worden. Via de premiezoeker website krijgt u voor uw gemeente een specifiek overzicht van de relevante premies voor de werken die u plant. Zowel voor vochtbestrijding als voor isolatie kunt u via deze premies heel wat geld uitsparen op uw factuur. Vergeet ook niet dat u geniet van het voordelige BTW percentage van 6% als de werken door een aannemer uitgevoerd worden aan een woning van meer dan 10 jaar. Home Solution is geregistreerd aannemer en bovendien lid van WTCB en de Confederatie Bouw. Overzicht van de premies vanaf 1 januari 2017. Opgelet: de voorwaarden voor deze premies worden mogelijk aangepast door de verschillende autoriteiten. Verbeteringspremie bij de Vlaamse overheid.

Verbeteringspremie bij de Vlaamse overheid

De Vlaamse verbeteringspremie is een subsidie die toegekend kan worden aan bewoners of verhuurders voor specifieke verbeteringswerken aan een woning in het Vlaams gewest die ouder is dan 25 jaar oud. Deze premie is bedoeld om de aanpak van vochtproblemen in huis te ondersteunen. Het gezinsinkomen mag niet meer dan 29.600 euro per jaar bedragen, met een extra bedrag van 1.540 euro per kind ten laste.

Wilt u ook aanspraak maken op deze premie? Neem dan contact met ons op voor advies en begeleiding bij het aanvraagproces.

De verbeteringspremie is van toepassing op verschillende soorten verbeteringswerken, waaronder het aanpakken van vochtproblemen in dak, gevel en andere delen van de woning. Dit kunnen onder andere herstelwerkzaamheden zijn aan het dak, zoals het vernieuwen van de dakbedekking en het herstellen van dakramen. Ook het behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren komt in aanmerking voor de premie.

Door gebruik te maken van de verbeteringspremie kunt u financiële ondersteuning krijgen voor de vochtaanpak in uw huis. Zo kunt u vochtproblemen effectief bestrijden en de kwaliteit van uw leefomgeving verbeteren.

Overzicht van verbeteringspremies

Soort verbeteringswerk Premiebedrag
Herstelwerkzaamheden dak 1250 EUR
Vernieuwing voegwerk gevel 1500 EUR
Vochtbestrijding in muren 750 EUR

Zie ook het volledige overzicht van de verbeteringspremies bij de Vlaamse overheid voor meer informatie.

Vochtbestrijdingssubsidies

Verbeteringswerken voor dak, gevel en vocht

Als het gaat om het aanpakken van vochtproblemen in uw huis, zijn er verschillende verbeteringswerken die u kunt uitvoeren aan uw dak, gevel en vochtige muren. Deze werken omvatten onder andere het herstellen of vernieuwen van verschillende onderdelen van het dak, zoals de draagstructuur, de dakbedekking, de goten en de randaansluitingen, evenals de dakramen en koepels. Het vernieuwen van het voegwerk van uw gevel, al dan niet in combinatie met gevelreiniging, kan ook helpen om vochtproblemen te verminderen of te voorkomen. Daarnaast kunnen behandelingen tegen optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren, zoals injectie of diffusie van waterdichtende middelen, effectief zijn. Het is belangrijk op te merken dat de herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande vochtbestrijdingswerken ook in aanmerking komt voor premies. Bovendien kunt u ook profiteren van energiepremies voor dak- of zoldervloerisolatie via uw netbeheerder zoals Eandis of Infrax.

Als u twijfelt over welke verbeteringswerken het meest geschikt zijn voor uw specifieke vochtproblemen, raden wij u aan om advies in te winnen bij een professional op het gebied van vochtbestrijding. Zij kunnen u helpen bij het bepalen van de beste vochtbestrijdingsoplossingen voor uw situatie en u informeren over mogelijke vochtbestrijdingspremies en vochtbestrijdingsregelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

vochtbestrijdingsoplossingen

Verbeteringswerk Premie
Herstellen of vernieuwen van dakonderdelen €1250
Vernieuwen van voegwerk, al dan niet in combinatie met gevelreiniging €1500
Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren €750
Herstelling van muurvoeten €750

ENERGIEPREMIES VOOR DAK- OF ZOLDERVLOERISOLATIE VIA UW NETBEHEERDER (EANDIS OF INFRAX)

Subsidies voor vochtbestrijding kunnen u helpen de kosten van isolatiemaatregelen te verlagen.
Als u dak- of zoldervloerisolatie wilt laten plaatsen, kunt u mogelijk energiepremies aanvragen via uw netbeheerder.
Deze premies zijn beschikbaar via Eandis of Infrax, afhankelijk van uw regio.

Om in aanmerking te komen, moeten de isolatiewerken worden uitgevoerd door een aannemer en moeten ze plaatsvinden in een woning of appartement in het Vlaams gewest.
Daarnaast kan ook een huurder deze premie aanvragen.
Het is vereist dat de woning minstens 10 jaar is aangesloten op het elektriciteitsnet of dat de bouwaanvraag meer dan 10 jaar geleden is ingediend.
Let op: de premie is enkel van toepassing op delen waarvoor nog geen andere premie is toegekend.

De premie voor dakisolatie bedraagt 6 €/m², waarbij de R-waarde van de isolatie minstens 4,5 m²K/W moet zijn.
Dit financiële voordeel kan een aanzienlijke besparing opleveren bij het uitvoeren van vochtbestrijdingsmaatregelen in uw woning.

vochtbestrijdingssubsidies

Mocht u meer willen weten over de volledige voorwaarden voor deze premie, dan kunt u een kijkje nemen in het overzicht van de netbeheerder.

TOTAALRENOVATIEBONUS VAN DE NETBEHEERDER (BENO-pass)

Wie vanaf 2017 investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen, kan in aanmerking komen voor de Totaalrenovatiebonus. Als u minstens 3 premies van de netbeheerder aanvraagt (of minstens 2 premies combineert met een ventilatiesysteem) binnen een periode van 5 jaar én aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen u combineert, hoe hoger de bonus zal zijn.

Voor deze bonus moet uw woning uiterlijk op 31/12/2005 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Daarnaast moeten de facturen vanaf 2017 zijn uitgereikt. Ook moeten de energiebesparende maatregelen worden genomen in minstens 3 van de volgende domeinen:

 1. Dak- of zoldervloerisolatie
 2. Buitenmuur- of spouwmuurisolatie
 3. Kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond
 4. Nieuwe beglazing
 5. Zonneboiler
 6. Warmtepomp
 7. Ventilatiesysteem
Energiebesparende maatregel Premiebedrag
Dak- of zoldervloerisolatie €X
Buitenmuur- of spouwmuurisolatie €X
Kelderisolatie of vloerisolatie op volle grond €X
Nieuwe beglazing €X
Zonneboiler €X
Warmtepomp €X
Ventilatiesysteem €X

Door gebruik te maken van de Totaalrenovatiebonus kunt u extra financiële voordelen behalen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Neem contact op met uw lokale netbeheerder voor meer informatie over deze bonus en de premies die beschikbaar zijn voor vochtbestrijdingsmaatregelen.

OVERGANGSREGELING 2017 BELASTINGVERMINDERING DAKISOLATIE

Voor goedgekeurde offertes van 2016, waarvan voorschotfactuur ontvangen en betaald werd vóór 31 december 2016 en waarvoor de werken worden uitgevoerd in 2017, blijft de belastingvermindering gelden. De woning moet minstens 5 jaar in gebruik zijn bij start van de werken. De Rd-waarde van het isolatiemateriaal moet minstens 4,5 m²K/W bedragen. Saldofactuur moet betaald zijn uiterlijk 31/12/2017.

vochtbestrijdingssubsidies

Jaar van offerte Voorschotfactuur betaald vóór 31/12/2016 Werk uitgevoerd in 2017 Belastingvermindering geldig
2016 Ja Ja Ja
2016 Nee Ja Nee
2017 Ja Ja Ja
2017 Nee Ja Nee

RENOVATIEPREMIE BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

Sinds 1 december 2015 kunnen zowel bewoners als verhuurders opnieuw een renovatiepremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Deze premie kan oplopen tot 20% of 30% en bedraagt maximaal 10.000 euro voor de twee aanvragen samen. De werken die in aanmerking komen voor de renovatiepremie zijn onderverdeeld in vier categorieën. Dit omvat onder andere het behandelen van muren tegen optrekkend vocht, de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht, en het voegwerk van de gevel al dan niet in combinatie met gevelreiniging. Daarnaast komen ook werken aan het dak zoals het vernieuwen van waterdichte bedekking en dakopeningen zoals dakramen en veluxen in aanmerking voor de premie.

Subsidies voor vochtbestrijding

Door gebruik te maken van de renovatiepremie van de Vlaamse overheid kunt u financiële ondersteuning krijgen bij het aanpakken van vochtproblemen in huis. Het is belangrijk om de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie zorgvuldig te bekijken en eventueel advies in te winnen bij een professional om te bepalen of u in aanmerking komt. Door te investeren in vochtbestrijding kunt u de waarde van uw woning behouden en uw wooncomfort verbeteren.

ENERGIELENING BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

De voorwaarden voor de energielening zullen in de toekomst aangepast worden. Zoals het er nu naar uitziet zullen in de toekomst de volgende voorwaarden gelden:

 • U kunt tot maximum €15.000 lenen. Nu is dit €10.000.
 • Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 jaar (nu 5 jaar).
 • De intrest bedraagt 0% tot 2 % (1% voor niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen).
 • U kan een lening krijgen voor onder andere dak-, zoldervloerisolatie, energiezuinig ventilatie C- of D-systeem.

U kunt de energielening aanvragen via het Energiehuis voor uw gemeente.

Wil u ook een premie aanvragen? →Contacteer ons voor advies.

Subsidies voor vochtbestrijding

Premies gevelisolatie

Als u op zoek bent naar vochtafdichting en vochtbestrijdingsoplossingen voor uw huis, dan kunt u gebruik maken van verschillende vochtbestrijdingsregelingen en premies. Een van de belangrijkste premies voor gevelisolatie of buitenmuurisolatie is de Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse Overheid. Deze premie combineert de vroegere Vlaamse renovatiepremie en de energiepremie van Fluvius.

Interessant is dat u het isoleren van uw gevel kunt combineren met andere gevelwerken waarvoor u ook de Mijn VerbouwPremie kunt aanvragen. Hieronder vallen onder andere het plaatsen van isolatie aan de binnenkant van uw buitengevel, spouwmuurisolatie, verwijderen van asbest gevelbekleding, afbraak van buitenmuren en vervangen door nieuwe buitenmuren, muren behandelen tegen optrekkend vocht, kelder- of huiszwam, afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades voor balkons, en muurbekleding.

Het bedrag van de premie hangt af van het type woning en de aanvrager. Voor meer gedetailleerde informatie over premies gevelisolatie kunt u terecht bij de Mijn VerbouwPremie van de Vlaamse Overheid. Laat u adviseren door een professional op het gebied van vochtbestrijding om optimaal gebruik te maken van deze financiële voordelen.

Voeg een afbeelding toe die relevant is voor gevelisolatie:

Premie Bedrag
Mijn VerbouwPremie Afhankelijk van type woning en aanvrager
Extra Totaalrenovatiebonus (BENO-Pass) Afhankelijk van aantal energiebesparende maatregelen
EPC-labelpremie Afhankelijk van energieprestatiecertificaat
Gemeentelijke premies Afhankelijk van gemeente
Mijn VerbouwLening Maximaal €15.000
Btw-tarief 6% i.p.v. 21%
 • Combineer premies voor gevelisolatie
 • Laat u adviseren door een professional

Bovenstaande premies en regelingen zijn enkele voorbeelden van de financiële voordelen die beschikbaar zijn voor vochtbestrijding en vochtbestrijdingsoplossingen. Neem contact op met uw lokale overheid of een deskundige op het gebied van vochtbestrijding voor meer informatie over de subsidie- en premiemogelijkheden die voor u beschikbaar zijn.

Conclusie

Vochtproblemen kunnen aanzienlijke schade aanrichten aan uw huis en uw gezondheid. Gelukkig zijn er verschillende subsidies en premies beschikbaar om u te helpen bij vochtbestrijding. De Vlaamse overheid biedt premies aan voor verbeteringswerken aan dak, gevel en vocht, evenals totaalrenovatiebonussen voor het combineren van energiebesparende maatregelen. Daarnaast zijn er ook energiepremies beschikbaar via uw netbeheerder en verschillende gemeentelijke premies. Het is belangrijk om de voorwaarden van elke premie zorgvuldig te bekijken en advies in te winnen bij een professional om te bepalen welke subsidies en premies u kunt aanvragen voor uw specifieke situatie. Door gebruik te maken van deze financiële voordelen kunt u geld besparen en uw vochtproblemen effectief aanpakken. Neem vandaag nog contact op met uw lokale overheid of een deskundige op het gebied van vochtbestrijding om te ontdekken welke subsidies en premies voor vochtbestrijding voor u beschikbaar zijn.