Opstijgend vocht: oorzaken en oplossingen

Opstijgend vocht is een veelvoorkomend probleem dat kan leiden tot natte muren, vochtige plekken en een vochtige kelder. Het ontstaat doordat water via de muren en plafonds omhoog trekt in een gebouw. De oorzaken van opstijgend vocht kunnen divers zijn en zijn afhankelijk van factoren zoals de staat van de woning, de aanwezigheid van waterdichting en ventilatie.

Wat is opstijgend vocht precies en hoe ontstaat het? Moderne woningen zijn vaak voorzien van een waterkering, wat opstijgend vocht voorkomt. Oudere woningen daarentegen kunnen te maken krijgen met opstijgend vocht door de afwezigheid van kelderbekuiping, het ontbreken van een waterkering, overbrugging en onvoldoende ventilatie.

Opstijgend vocht door afwezigheid van kelderbekuiping komt veel voor in oudere woningen. De vloeren en wanden bestaan vaak alleen uit metsel- en pleisterwerk, wat vocht vasthoudt en uiteindelijk omhoog kan trekken. Een mogelijke oplossing hiervoor is het aanbrengen van kelderbekuiping, waardoor vocht volledig buiten gehouden wordt en de kelder waterdicht blijft.

Een andere oorzaak van opstijgend vocht kan het ontbreken van een waterkering zijn. Moderne woningen worden vaak voorzien van een waterkering, een drainagesysteem dat vocht continu afvoert van de wanden en vloeren. Oudere panden missen vaak een waterkering, waardoor grondvocht en sijpelwater in de muren kunnen trekken en opstijgend vocht veroorzaken.

Overbrugging is een veelvoorkomend probleem bij opstijgend vocht. Dit kan voorkomen wanneer het pleisterwerk op de muur tot onder het niveau van de waterkering komt. Het pleisterwerk fungeert dan als een brug voor het opstijgende vocht, waardoor het zich door het pleisterwerk kan verspreiden. Het is belangrijk om overbrugging te voorkomen om opstijgend vocht tegen te gaan.

Tot slot kan onvoldoende ventilatie ook leiden tot opstijgend vocht. Dit kan condensvorming in ruimtes veroorzaken, wat op zijn beurt leidt tot opstijgend vocht. Onvoldoende ventilatie gaat vaak gepaard met schimmelvorming en een muffe geur. Het is belangrijk om de ruimtes goed te ventileren om opstijgend vocht te voorkomen.

Het is niet altijd eenvoudig om de exacte oorzaak van opstijgend vocht te achterhalen. Een professionele vochtexpert kan een vochtdiagnose uitvoeren om de precieze oorzaak vast te stellen en een passende oplossing te bieden.

Opstijgend vocht kan verschillende gevolgen hebben, zoals vochtplekken, schimmelvorming, schade aan de constructie van de woning en gezondheidsklachten. Het is daarom belangrijk om opstijgend vocht snel te herkennen en te behandelen.

Er zijn verschillende methoden om opstijgend vocht te bestrijden en te voorkomen, zoals muurinjectie, kelderdichting en hydrofuge. De keuze voor de juiste methode hangt af van de specifieke situatie en de ernst van het vochtprobleem.

De kosten voor de behandeling van opstijgend vocht variëren afhankelijk van de omvang van het probleem en de gekozen methode. Het is raadzaam om een professionele firma in te schakelen voor een nauwkeurige offerte op maat.

Meer informatie over opstijgend vocht, de gevolgen, bestrijding en kosten vindt u hier.

In dit artikel hebben we besproken wat opstijgend vocht is, hoe het ontstaat en welke oorzaken er kunnen zijn. We hebben ook verschillende methoden voor het bestrijden en voorkomen van opstijgend vocht behandeld, evenals de kosten van behandelingen. Het is belangrijk om opstijgend vocht snel te herkennen en tijdig maatregelen te nemen om verdere schade aan de woning te voorkomen. Neem bij twijfel contact op met een vochtexpert voor een professionele diagnose en advies.

Wat is opstijgend vocht en hoe ontstaat het?

Opstijgend vocht is een veelvoorkomend probleem in gebouwen, waarbij vocht door de muren en plafonds omhoog trekt. Het ontstaat door verschillende oorzaken, zoals het ontbreken van de juiste waterdichting en ventilatie.

Wanneer de muren en plafonds van een gebouw niet voldoende waterdicht zijn gemaakt, kunnen ze niet voorkomen dat vocht van buiten naar binnen trekt. Dit vocht kan vervolgens door de muren en plafonds heen naar hogere delen van het gebouw opstijgen.

Bij gebrek aan ventilatie kan vocht dat zich in een ruimte bevindt niet goed worden afgevoerd. Hierdoor kan condensvorming optreden, wat ook kan bijdragen aan het probleem van opstijgend vocht.

Opstijgend vocht kan leiden tot vochtige muren, schimmelvorming en andere vochtproblemen in het gebouw. Het is belangrijk om de oorzaken van opstijgend vocht te begrijpen en passende maatregelen te nemen om verdere schade te voorkomen.

Hoe vaak komt opstijgend vocht voor?

Hoe ontstaat opstijgend vocht?

Opstijgend vocht kan ontstaan door de volgende oorzaken:

 • De afwezigheid van waterdichting in de muren en plafonds
 • Een gebrek aan ventilatie in het gebouw

Deze oorzaken zorgen ervoor dat vocht niet goed wordt tegengehouden of afgevoerd, waardoor het probleem van opstijgend vocht kan ontstaan.

Voorbeeld van opstijgend vocht:

“We hebben gemerkt dat er vochtplekken op de muren verschenen, vooral beneden in de woonkamer. Na onderzoek bleek dat er sprake was van opstijgend vocht vanuit de kelder. De muren waren niet goed waterdicht gemaakt en er was onvoldoende ventilatie in de ruimte. We hebben snel maatregelen genomen om het vochtprobleem aan te pakken en verdere schade te voorkomen.”

Oorzaak 1: Opstijgend vocht door afwezigheid van kelderbekuiping

In oudere woningen komt opstijgend vocht vaak voor, voornamelijk vanwege de afwezigheid van kelderbekuiping. Deze woningen hebben vloeren en wanden die alleen bestaan uit metsel- en pleisterwerk. Helaas zijn deze materialen poreus van aard, waardoor ze vocht kunnen opnemen en vasthouden. Overtollig vocht kan dan omhoog trekken en de rest van de woning aantasten. Vooral kelders zijn gevoelig voor vochtproblemen, aangezien ze zich onder het grondniveau bevinden en daardoor vatbaar zijn voor vochtige omstandigheden.

Vochtige kelders kunnen verschillende problemen veroorzaken, waaronder schimmelvorming, beschadiging van de muren, en een onprettige geur. Om deze problemen te voorkomen, is het aanbrengen van kelderbekuiping essentieel. Dit is een methode waarbij de kelderwand wordt voorzien van een waterdichte coating. Hierdoor wordt vocht volledig buiten gehouden en blijft de kelder droog en waterdicht.

Door het toepassen van kelderbekuiping wordt de poreusheid van de muren verminderd, waardoor vocht geen kans meer krijgt om in de wanden door te dringen. Hierdoor blijft de kelder droog en wordt verdere aantasting van het pand voorkomen.

Een voorbeeld van een kelderbekuipingsmethode is het aanbrengen van een bekuipingsmortel op de muren. Deze mortel zorgt voor een waterdichte laag die vocht en waterdamp tegenhoudt. Hierdoor wordt het opstijgen van vocht voorkomen en blijft de kelder droog en gezond.

Opstijgend vocht in oudere woningen

Als we kijken naar de tabel hieronder, kunnen we de effectiviteit van kelderbekuiping zien in het bestrijden van opstijgend vocht in oudere woningen.

Kenmerken Opstijgend vocht zonder kelderbekuiping Opstijgend vocht met kelderbekuiping
Poreuze plekken in muren Veelvuldig aanwezig Niet aanwezig
Vochtige kelder Ja Nee
Schimmelvorming Veelvuldig aanwezig Niet aanwezig
Esthetische schade Zichtbaar Niet zichtbaar
Geurproblemen Aanwezig Niet aanwezig

Uit de tabel blijkt dat de aanwezigheid van kelderbekuiping aanzienlijke verbeteringen met zich meebrengt. Door het elimineren van poreuze plekken, het behouden van een droge kelder en het voorkomen van schimmelvorming en geurproblemen, biedt kelderbekuiping een effectieve oplossing voor het bestrijden van opstijgend vocht in oudere woningen.

Oorzaak 2: Ontbreken van een waterkering

Moderne woningen worden meestal voorzien van een waterkering, een drainagesysteem dat vocht continu afvoert van de wanden en vloeren. Oudere panden missen vaak een waterkering, waardoor grondvocht en sijpelwater in de muren kunnen trekken en opstijgend vocht veroorzaken.

Grondvocht kan via de fundering in de muren binnendringen en omhoog trekken, vooral bij oudere woningen die geen waterkering hebben. De afwezigheid van een waterkering zorgt ervoor dat vocht niet efficiënt wordt afgevoerd, waardoor het zich kan verspreiden en opstijgend vocht kan veroorzaken.

Sijpelwater is ook een veelvoorkomende bron van opstijgend vocht. Bij zware regenval kan het water langs de buitenmuren sijpelen en uiteindelijk in de muren trekken. Dit kan ook gebeuren bij een hoge grondwaterstand. Zonder een waterkering om dit vocht af te voeren, kan het opstijgen en vochtproblemen veroorzaken in de woning.

Het ontbreken van een waterkering in oudere panden is een belangrijke oorzaak van opstijgend vocht. Het is essentieel om deze oorzaak aan te pakken bij de behandeling van vochtproblemen. Door het installeren van een waterkering kan vocht efficiënt worden afgevoerd en kan opstijgend vocht effectief worden bestreden.

Om een beter beeld te krijgen van hoe een waterkering werkt en hoe deze kan helpen bij het voorkomen van opstijgend vocht, bekijk onderstaande illustratie:

Waterkering illustratie

Een waterkering is een belangrijk element bij het voorkomen en bestrijden van opstijgend vocht in moderne woningen. Het zorgt ervoor dat grondvocht en sijpelwater effectief worden afgevoerd, waardoor vochtproblemen worden voorkomen. Bij oudere panden zonder waterkering is het installeren ervan een essentiële stap om opstijgend vocht te behandelen en verdere schade aan de woning te voorkomen.

Oorzaak 3: Overbrugging

Een van de oorzaken van opstijgend vocht is overbrugging. Bij overbrugging komt het pleisterwerk op de muur tot onder het niveau van de waterkering. Hierdoor kan vocht zich nog steeds door het pleisterwerk verspreiden, waardoor het als een brug fungeert voor het opstijgende vocht.

Opstijgend vocht

Overbrugging kan ontstaan door verschillende omstandigheden. Soms is het gevolg van onvoldoende aandacht tijdens de bouw, waarbij de waterkering niet correct is aangebracht of het pleisterwerk niet goed wordt afgesloten. Daarnaast kan overbrugging ook voorkomen bij oudere gebouwen waarbij de waterkeringen zijn versleten of beschadigd.

Het probleem met overbrugging is dat het vocht gemakkelijk door het pleisterwerk kan dringen en verder omhoog kan trekken in de muren. Dit kan leiden tot vochtplekken, schimmelvorming en andere vochtproblemen in huis. Het is dus belangrijk om overbrugging te voorkomen en indien aanwezig, tijdig te behandelen.

Oorzaak 4: Onvoldoende ventilatie

Onvoldoende ventilatie kan leiden tot condensvorming in ruimtes, wat op zijn beurt opstijgend vocht kan veroorzaken. Condens hecht zich aan oppervlakken en kan zich verspreiden naar hogere verdiepingen. Dit probleem is soms moeilijker te achterhalen, omdat het subtieler van aard is. Het gaat vaak gepaard met schimmelvorming en een muffe geur.

Een goede ventilatie in huis is essentieel om opstijgend vocht te voorkomen. Ventilatie zorgt voor een gezonde luchtcirculatie en helpt vochtige lucht af te voeren. Hierdoor wordt de kans op condensvorming en schimmelvorming aanzienlijk verminderd.

Er zijn verschillende ventilatiesystemen beschikbaar, zoals natuurlijke ventilatie, mechanische ventilatie en balansventilatie. Het juiste ventilatiesysteem hangt af van de specifieke behoeften van de woning en de aanwezige vochtproblemen. Een ventilatie-expert kan advies op maat bieden om de beste oplossing te vinden.

Ventilatie

Ventilatieproblemen Gevolgen
Condensvorming – Schimmelvorming
– Muffe geur
Vochtige ruimtes – Aantasting van materialen
Gezondheidsklachten
Slechte luchtkwaliteit – Vermoeidheid
– Allergieën

Een goed geventileerde woning draagt bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het voorkomt niet alleen opstijgend vocht, maar ook andere vochtgerelateerde problemen. Zorg daarom voor voldoende ventilatie in huis en laat periodiek een ventilatiecheck uitvoeren om eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

De exacte oorzaak van opstijgend vocht bepalen

In veel gevallen is er sprake van een combinatie van bovengenoemde oorzaken. Het is echter niet altijd eenvoudig om de exacte oorzaak van opstijgend vocht vast te stellen. Een vochtdiagnose kan helpen om de precieze oorzaak snel en effectief te achterhalen, zodat een passende oplossing kan worden geboden.

Oorzaken van opstijgend vocht Onderzoeksmethoden
 • Afwezigheid van kelderbekuiping
 • Ontbreken van een waterkering
 • Overbrugging door pleisterwerk
 • Onvoldoende ventilatie
 • Visuele inspectie
 • Vochtmetingen
 • Endoscopisch onderzoek
 • Thermografie

Een vochtdiagnose wordt uitgevoerd door een vochtexpert die gespecialiseerd is in vochtproblemen. Tijdens het onderzoek worden verschillende onderzoeksmethoden toegepast, zoals een visuele inspectie, vochtmetingen, endoscopisch onderzoek en thermografie. Op basis van de resultaten kan de expert de exacte oorzaak van het opstijgend vocht vaststellen.

Een vochtdiagnose is essentieel om opstijgend vocht effectief te kunnen bestrijden.

vochtdiagnose

De vochtdiagnose biedt waardevolle informatie die nodig is om een passende oplossing te vinden voor het opstijgend vochtprobleem. Door de exacte oorzaak te achterhalen, kan de juiste behandelmethode worden gekozen. Het is belangrijk om te investeren in een professionele vochtdiagnose om verdere schade aan de woning te voorkomen.

Opstijgend vocht: wat zijn de gevolgen?

Opstijgend vocht kan verschillende gevolgen hebben voor uw woning en uw gezondheid. Het is belangrijk om deze gevolgen te begrijpen, zodat u op tijd actie kunt ondernemen. De voornaamste gevolgen van opstijgend vocht zijn:

 • Vochtplekken: Het vocht dat opstijgt in de muren en plafonds kan leiden tot lelijke vochtplekken. Deze plekken zijn vaak moeilijk te verwijderen en kunnen de esthetische waarde van uw interieur aantasten.
 • Schimmelvorming: Opstijgend vocht creëert een vochtige omgeving waarin schimmel gedijt. Schimmel kan zich verspreiden over muren, plafonds en zelfs meubels, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.
 • Constructieschade: Het vocht dat opstijgt in de muren kan de structuur van uw woning aantasten. Deze vochtbelasting kan leiden tot scheuren, verzakkingen en zelfs instortingen van muren.
 • Gezondheidsklachten: Langdurige blootstelling aan opstijgend vocht en schimmel kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals allergieën, astma, luchtweginfecties en andere ademhalingsproblemen.

Het is van groot belang om opstijgend vocht snel te herkennen en te behandelen om verdere schade en gezondheidsproblemen te voorkomen.

Opstijgend vocht

Opstijgend vocht: hoe bestrijden en voorkomen?

Opstijgend vocht kan ernstige schade aan uw woning veroorzaken, maar gelukkig zijn er effectieve methoden om dit probleem te bestrijden en te voorkomen. Hieronder bespreken we enkele van de meest gebruikte technieken:

Muurinjectie

Bij muurinjectie worden de muren behandeld met een vochtwerende gel. Deze gel wordt geïnjecteerd in de muren, waardoor een barrière ontstaat die het opstijgende vocht tegenhoudt. Muurinjectie is een bewezen en betrouwbare methode om opstijgend vocht te bestrijden.

Kelderdichting

Kelders zijn vaak gevoelig voor opstijgend vocht. Het water kan via de vloeren en muren de kelder binnendringen en voor vochtproblemen zorgen. Kelderdichting is een effectieve oplossing, waarbij de keldermuren en -vloeren worden behandeld met een waterdichte coating. Hierdoor wordt de kelder volledig waterdicht en beschermd tegen opstijgend vocht.

Hydrofuge

Hydrofuge is een behandeling waarbij de buitengevel van het gebouw waterafstotend wordt gemaakt. Dit wordt bereikt door een waterafstotende laag aan te brengen op de gevel. Hierdoor kan regenwater niet in de muren trekken en wordt opstijgend vocht voorkomen.

De keuze voor de juiste methode hangt af van de specifieke situatie en de ernst van het vochtprobleem. Het is raadzaam om een professionele vochtexpert te raadplegen voor een grondige analyse en een passende oplossing op maat.

Vergelijking van methoden

Methode Voordelen Nadelen
Muurinjectie
 • Effectieve bestrijding van opstijgend vocht
 • Langdurige bescherming
 • Geschikt voor verschillende soorten muren
 • Kan prijzig zijn, afhankelijk van de omvang van het probleem
 • Injectieproces kan tijdrovend zijn
Kelderdichting
 • Volledige waterdichtheid van de kelder
 • Preventie van andere vochtproblemen in de kelder
 • Kan ingrijpende werkzaamheden vereisen
 • Kosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte van de kelder
Hydrofuge
 • Waterafstotende bescherming van de gevel
 • Lange levensduur van de behandeling
 • Kosten kunnen hoger zijn voor grote gevels
 • Regelmatig onderhoud kan nodig zijn

Het is belangrijk om te benadrukken dat het voorkomen van opstijgend vocht net zo belangrijk is als het bestrijden ervan. Het nemen van preventieve maatregelen, zoals het regelmatig controleren van de waterdichtheid van de woning en het zorgen voor voldoende ventilatie, kan helpen om problemen met opstijgend vocht te voorkomen.

Opstijgend vocht: wat kost een behandeling?

De kosten voor de behandeling van opstijgend vocht variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het probleem en de gekozen methode. Het is belangrijk om te weten wat de kosten kunnen zijn voordat u besluit een behandeling voor opstijgend vocht te ondergaan.

Gemiddeld liggen de kosten voor muurinjectie tussen de 100 en 150 euro per lopende meter. Muurinjectie is een populaire methode om opstijgend vocht te behandelen. Bij deze methode worden vochtwerende gel of vloeistoffen geïnjecteerd in de muren om vochtproblemen te verhelpen.

Voor kelderdichting liggen de kosten meestal tussen de 125 en 150 euro per lopende meter. Kelderdichting is een effectieve manier om opstijgend vocht in de kelder te bestrijden en ervoor te zorgen dat de kelder waterdicht blijft. Dit kan gedaan worden door het aanbrengen van een waterdichte coating op de wanden en vloeren van de kelder.

Hydrofuge, ook wel bekend als gevelimpregnatie, kost meestal rond de 150 euro per lopende meter. Hydrofuge is een behandeling waarbij een waterafstotende laag op de buitengevel wordt aangebracht. Hierdoor wordt de gevel beschermd tegen vocht en blijft het gebouw droog en schimmelvrij.

Het is raadzaam om een professionele firma in te schakelen voor een nauwkeurige offerte op maat, omdat de exacte kosten kunnen variëren op basis van uw specifieke situatie. Een professionele vochtexpert kan uw woning beoordelen, de ernst van het vochtprobleem vaststellen en u voorzien van de juiste behandeling en offerte.

Investeer vandaag nog in de behandeling van opstijgend vocht om verdere schade aan uw woning te voorkomen en een gezonde leefomgeving te creëren.

Behandeling Kosten per lopende meter
Muurinjectie 100-150 euro
Kelderdichting 125-150 euro
Hydrofuge 150 euro

Meer over opstijgend vocht

Als u meer informatie wilt over opstijgend vocht, zijn er verschillende bronnen beschikbaar die u kunnen helpen bij het begrijpen van de gevolgen, bestrijdingsmethoden en kosten van behandelingen. Hieronder vindt u een overzicht:

 1. Gevolgen van opstijgend vocht: Leer meer over de mogelijke schade die opstijgend vocht kan aanrichten aan uw huis, zoals vochtplekken, schimmelvorming en constructieschade.
 2. Bestrijding van opstijgend vocht: Ontdek verschillende methoden om opstijgend vocht effectief te bestrijden, zoals muurinjectie, kelderdichting en hydrofuge.
 3. Kosten van behandelingen: Krijg inzicht in de kosten die gepaard gaan met het aanpakken van opstijgend vocht, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Door deze informatie grondig te bestuderen, kunt u een beter begrip krijgen van opstijgend vocht en kunt u de juiste maatregelen treffen om dit vochtprobleem aan te pakken en verdere schade te voorkomen.

Conclusie

Na het bespreken van wat opstijgend vocht is, hoe het ontstaat en welke oorzaken eraan ten grondslag liggen, hebben we ook verschillende methoden behandeld om opstijgend vocht te bestrijden en te voorkomen. Daarnaast hebben we de kosten van de behandelingen besproken.

Het is van groot belang om opstijgend vocht snel te herkennen en direct maatregelen te nemen om verdere schade aan de woning te voorkomen. Vochtplekken, schimmelvorming en gezondheidsklachten zijn de gevolgen die opstijgend vocht met zich mee kan brengen. Door een professionele vochtdiagnose uit te laten voeren en advies in te winnen bij een vochtexpert, kan de exacte oorzaak van opstijgend vocht worden vastgesteld en een passende oplossing geboden worden.

Om opstijgend vocht effectief te bestrijden en te voorkomen, kunnen verschillende methoden worden toegepast, zoals muurinjectie, kelderdichting en hydrofuge. Het kiezen van de juiste methode is afhankelijk van de specifieke situatie en de ernst van het vochtprobleem. Het is raadzaam om contact op te nemen met een professionele firma voor een nauwkeurige offerte op maat.

Opstijgend vocht zelf aanpakken: tips en stappenplan