Loszittende bepleistering: een teken van vocht in de muur

Loszittende bepleistering kan een indicatie zijn van vochtproblemen in de muur, met name opstijgend vocht. Opstijgend vocht is vocht dat via de buitenschil van een gebouw doordringt in de spouw en verder oprukt richting binnenmuren. Poreuze of beschadigde buitenmuren, defecte dakgoten, ontbrekende lekdorpels en andere factoren kunnen bijdragen aan het optreden van opstijgend vocht. Deze vochtproblemen kunnen leiden tot vochtige binnenmuren, loskomend pleisterwerk, schimmelvorming en beschadiging van zowel de binnen- als buitenkant van het gebouw. Het is belangrijk om de oorzaken van het opstijgend vocht aan te pakken en de loszittende bepleistering te behandelen om verdere schade te voorkomen.

Wat is opstijgend vocht en hoe herken je het?

Opstijgend vocht, ook wel bekend als doorslaand vocht, is vocht dat vanuit de buitenmuur binnendringt in de spouw en verder omhoog trekt richting de binnenmuren. Het doet zich vooral voor bij poreuze of beschadigde buitenmuren. Symptomen van opstijgend vocht zijn onder andere vochtige binnenmuren, loskomend pleisterwerk, schimmelvorming en beschadiging van de gevel. Opstijgend vocht kan overal in de muur voorkomen, terwijl opstijgend vocht vooral aan de onderzijde van de muur te vinden is.

Als je vermoedt dat je te maken hebt met opstijgend vocht, is het raadzaam om een vochtexpert in te schakelen om een juiste diagnose te stellen. Een vochtexpert kan de symptomen herkennen en de oorzaak van het opstijgend vocht achterhalen. Op basis van de diagnose kan vervolgens een gepaste behandeling worden voorgesteld.

Hier zijn enkele symptomen die kunnen wijzen op opstijgend vocht:

 • Vochtige binnenmuren
 • Loskomend pleisterwerk
 • Schimmelvorming
 • Beschadiging van de gevel

Indien je een of meerdere van deze symptomen waarneemt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen om verdere schade te voorkomen. Het inschakelen van een vochtexpert is de beste manier om het opstijgend vocht op een effectieve manier te behandelen.

Oorzaken van opstijgend vocht

Opstijgend vocht kan verschillende oorzaken hebben die allen te maken hebben met de buitenzijde van het gebouw. De meest voorkomende oorzaak is poreuze buitenmuren. Door het poreuze karakter kunnen deze muren water opnemen en doorlaten, waardoor opstijgend vocht kan ontstaan. Daarnaast kunnen beschadigde stenen, zoals scheuren en barsten, bijdragen aan het probleem van opstijgend vocht. Ook defecte dakgoten kunnen een rol spelen, doordat ze het water niet goed kunnen afvoeren en zo vochtproblemen kunnen veroorzaken.

Andere mogelijke oorzaken van opstijgend vocht zijn ontbrekende lekdorpels bij ramen of deuren. Lekdorpels zorgen normaal gesproken voor de afvoer van regenwater en voorkomen dat water via de muren naar binnen dringt. Tot slot kan foutief aangebrachte loodslabben een oorzaak zijn van opstijgend vocht. Loodslabben dienen als afdichting tussen verschillende constructiedelen, zoals dak en muur. Wanneer deze slabben niet correct zijn aangebracht, kan er vocht doorheen sijpelen en zo opstijgend vocht veroorzaken.

Voorbeeld van oorzaken van opstijgend vocht:

Oorzaak Impact
Poreuze buitenmuren Wateropname en doorlatendheid, waardoor opstijgend vocht ontstaat.
Beschadigde stenen Barsten en scheuren zorgen voor vochtdoorslag en verergeren opstijgend vocht.
Defecte dakgoten Verhinderen goede afvoer van regenwater, wat vochtproblemen veroorzaakt.
Ontbrekende lekdorpels Onvoldoende bescherming tegen het binnendringen van water via ramen en deuren.
Foutief aangebrachte loodslabben Slechte afdichting tussen constructiedelen, waardoor vocht kan binnendringen.

Een goed begrip van de oorzaken van opstijgend vocht is essentieel bij het vinden van de juiste oplossingen. Het is belangrijk om deze oorzaken aan te pakken en de nodige maatregelen te treffen om verdere vochtproblemen te voorkomen.

Gevolgen van opstijgend vocht

Opstijgend vocht kan verschillende gevolgen hebben voor een gebouw. Het kan leiden tot beschadiging van de binnenmuren, met name loskomend pleisterwerk en vochtige plekken. Deze beschadigingen zijn niet alleen esthetisch onaantrekkelijk, maar kunnen ook leiden tot structurele problemen. Het vocht kan doordringen in de muren en het pleisterwerk laten barsten of afbrokkelen, waardoor de muren verzwakt worden.

Een ander gevolg van opstijgend vocht is schimmelvorming. Vochtige muren bieden een ideale omgeving voor schimmels om te groeien en zich te verspreiden. Dit kan niet alleen de luchtkwaliteit in het gebouw negatief beïnvloeden, maar ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals allergieën en luchtwegproblemen.

Bovendien kan opstijgend vocht het energierendement van het gebouw verminderen. De vochtige muren zorgen ervoor dat warmte sneller kan ontsnappen, waardoor het moeilijker wordt om het gebouw op een efficiënte manier te verwarmen. Dit resulteert in hogere energiekosten en een lagere energiezuinigheid.

Tenslotte kan opstijgend vocht ook schade aan de gevel veroorzaken. Het vocht kan de bouwmaterialen aantasten, zoals stenen of gevelbekleding, waardoor ze verkleuren, afbrokkelen of zelfs breken. Dit kan leiden tot een verwaarloosde uitstraling van het gebouw en in sommige gevallen tot structurele schade.

Beschadigde binnenmuren door opstijgend vocht

Om deze gevolgen van opstijgend vocht te voorkomen, is het belangrijk om het probleem tijdig aan te pakken en professionele vochtbestrijding toe te passen. Hiermee kunnen de vochtproblemen worden verholpen en verdere schade aan het gebouw worden voorkomen.

Behandeling van opstijgend vocht

Wanneer er sprake is van opstijgend vocht, is het essentieel om een doeltreffende behandeling uit te voeren. De behandeling van opstijgend vocht omvat verschillende stappen en technieken, gericht op het voorkomen van verdere vochtdoorslag en het herstellen van de schade aan de muur.

Reinigen en impregneren van de buitengevel

De eerste stap in de behandeling van opstijgend vocht is het reinigen en impregneren van de buitengevel. Hierbij wordt een waterafstotend middel aangebracht op de gevel om verdere vochtdoorslag te voorkomen. Dit impregneermiddel dringt diep door in de poriën van het metselwerk en vormt een beschermende laag, waardoor water niet meer kan binnendringen. Het reinigen van de buitengevel zorgt ervoor dat eventuele vervuiling of mossen worden verwijderd, waardoor het impregneermiddel optimaal kan hechten.

Vervangen van beschadigde stenen

Naast het impregneren van de buitengevel is het belangrijk om beschadigde stenen te vervangen. Beschadigde stenen kunnen bijdragen aan het optreden van opstijgend vocht, omdat ze water kunnen opnemen en doorlaten. Door deze stenen te vervangen, wordt de integriteit van de gevel hersteld en wordt verdere vochtdoorslag voorkomen.

Herstellen van voegwerk

Daarnaast is het van belang om het voegwerk in goede conditie te brengen. Slecht voegwerk kan een bron zijn van opstijgend vocht, omdat het water kan doorlaten. Door het herstellen van het voegwerk wordt eventuele schade aan de voegen hersteld en wordt de gevel weer waterdicht gemaakt.

Gevelrenovatie

In sommige gevallen kan gevelrenovatie noodzakelijk zijn om het probleem van opstijgend vocht volledig aan te pakken. Gevelrenovatie omvat een grondige aanpak waarbij de gevel volledig wordt hersteld en vernieuwd. Dit kan onder andere het vervangen van beschadigde stenen, het herstellen van voegwerk en het impregneren van de gevel omvatten. Gevelrenovatie zorgt ervoor dat de gevel weer in optimale staat verkeert en beschermd is tegen vochtproblemen.

Behandeling van opstijgend vocht

Door middel van een combinatie van het reinigen en impregneren van de buitengevel, het vervangen van beschadigde stenen, het herstellen van voegwerk en indien nodig gevelrenovatie, kan opstijgend vocht effectief behandeld worden. Het inschakelen van een professionele vochtbestrijding specialist is hierbij van essentieel belang om een duurzame oplossing te garanderen.

Herkennen van opstijgend vocht

Het is soms lastig om opstijgend vocht te onderscheiden van doorslaand vocht. Opstijgend vocht komt overal in de muur voor, terwijl doorslaand vocht vooral aan de onderzijde van de muur te vinden is. Een inspectie van de gevel aan de buitenzijde kan helpen om opstijgend vocht te herkennen. Let op beschadigingen aan het metselwerk en zoek naar natte plekken op de muur, vooral bij dakgoten en raamdorpels.

inspectie van de gevel

Een visuele inspectie van de gevel kan belangrijke aanwijzingen geven over de aanwezigheid van opstijgend vocht. Let op scheuren, loszittend pleisterwerk, vochtige plekken en schimmelvorming. Natte plekken bij dakgoten en raamdorpels kunnen duiden op opstijgend vocht. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of er beschadigingen of slecht onderhoud zijn aan het metselwerk. Deze kunnen ook bijdragen aan het ontstaan van vochtproblemen.

Het is raadzaam om bij het herkennen van opstijgend vocht een professional in te schakelen voor een grondige inspectie en een juiste diagnose.

Verschil tussen opstijgend vocht en doorslaand vocht

Het belangrijkste verschil tussen opstijgend vocht en doorslaand vocht is de locatie waar het vocht zich manifesteert. Opstijgend vocht trekt vanuit de grond omhoog door de muur, terwijl doorslaand vocht van buitenaf de muur binnendringt. Opstijgend vocht komt overal in de muur voor, terwijl doorslaand vocht vooral aan de onderzijde van de muur te vinden is, waar vochtige plekken en schimmelvorming kunnen ontstaan.

– Opstijgend vocht komt voornamelijk voor bij poreuze of beschadigde buitenmuren, terwijl doorslaand vocht veroorzaakt kan worden door lekkages in het dak, beschadigingen aan de gevel of slecht onderhoud van ramen en deuren.

– Bij opstijgend vocht trekt het vocht geleidelijk omhoog door de muren, terwijl doorslaand vocht zich vaak snel verspreidt over de muur.

– Het herkennen van opstijgend vocht vereist een inspectie van de gevel, terwijl doorslaand vocht vaak zichtbaar is aan de binnen- en buitenkant van de muur.

Het is belangrijk om opstijgend vocht te onderscheiden van doorslaand vocht, omdat de aanpak en behandeling hiervan kunnen verschillen. Voor een correcte diagnose is het altijd aan te raden om een professional in te schakelen.

Loskomend pleisterwerk als teken van vocht in de muur

Loskomend pleisterwerk kan een indicatie zijn van vochtproblemen in de muur. Wanneer er vocht in de muur aanwezig is, hecht het pleisterwerk niet goed meer en kan het loskomen, barsten en afbrokkelen. Vooral bij opstijgend vocht kunnen zouten die met het vocht mee omhoog komen, schade veroorzaken aan het pleisterwerk. Om het pleisterwerk succesvol te herstellen, is het belangrijk om eerst een vochtdiagnose te laten uitvoeren om de oorzaak van het vochtprobleem te achterhalen.

loskomend pleisterwerk

Loskomend pleisterwerk is een veelvoorkomend probleem bij vochtige muren. Als er sprake is van opstijgend vocht, dan kan dit zorgen voor loszittend pleisterwerk. Het vocht dringt door in de muur en tast de hechting van het pleisterwerk aan. Hierdoor ontstaan er scheuren en kunnen stukken pleisterwerk loskomen of afbrokkelen. Daarnaast brengt opstijgend vocht vaak zouten met zich mee die het pleisterwerk aantasten.

Het is van groot belang om een vochtdiagnose uit te laten voeren om de oorzaak van het vochtprobleem te achterhalen voordat het pleisterwerk hersteld wordt. Dit voorkomt dat het probleem zich opnieuw voordoet na de reparatie. Een professionele vochtspecialist kan de juiste diagnose stellen en een passende oplossing bieden voor het vochtprobleem in de muur. Door het probleem bij de bron aan te pakken, kan het pleisterwerk op een duurzame manier hersteld worden.

Oorzaken en oplossingen voor loskomend pleisterwerk

Naast vochtproblemen in de muur kan loskomend pleisterwerk ook veroorzaakt worden door een foutieve afwerking van de buitenmuur. Wanneer dampdichte verf of bepleistering wordt gebruikt, kan vocht opgesloten worden en kan de muur niet op natuurlijke wijze uitdrogen. Als gevolg hiervan kan het pleisterwerk loskomen.

Om dit probleem op te lossen, is gevelrenovatie vereist. Dit omvat het herstellen van barsten en het opnieuw afwerken van de buitenmuur. Door de juiste afwerkingstechnieken toe te passen, kan voorkomen worden dat vocht zich opstapelt in de muur en kan het pleisterwerk stevig en duurzaam blijven.

Een foutieve afwerking van de buitenmuur, zoals het gebruik van dampdichte verf of bepleistering, kan leiden tot loskomend pleisterwerk. Het is van essentieel belang om gevelrenovatie uit te voeren om dit probleem te verhelpen en verdere schade aan de muur te voorkomen.

Oorzaken van loskomend pleisterwerk

De volgende oorzaken kunnen bijdragen aan loskomend pleisterwerk:

 • Foutieve afwerking met dampdichte verf of bepleistering
 • Voorkomen van natuurlijke uitdroging van de muur
 • Onvoldoende hechting van het pleisterwerk

Oplossingen voor loskomend pleisterwerk

Om loskomend pleisterwerk te voorkomen, is het belangrijk om de volgende oplossingen toe te passen:

 1. Gevelrenovatie uitvoeren om de buitenmuur correct af te werken
 2. Gebruik maken van ademende verf of bepleistering
 3. Zorgen voor een goede ventilatie en luchtcirculatie in de ruimte
 4. Regelmatig onderhoud van de buitenmuur om schade te voorkomen

Door deze maatregelen te nemen, kan loskomend pleisterwerk effectief worden opgelost en toekomstige schade aan de muur worden voorkomen.

foutieve afwerking van de buitenmuur

Conclusie

Loszittende bepleistering is vaak een teken van vochtproblemen in de muur, zoals opstijgend vocht. Het is essentieel om de oorzaken van het vochtprobleem aan te pakken en de loszittende bepleistering te behandelen om verdere schade te voorkomen. Hiervoor is het aanbevolen om een vochtbestrijding specialist in te schakelen voor een grondige vochtdiagnose en professionele behandeling.

Een vochtdiagnose door een specialist is van groot belang om de exacte oorzaak van het vochtprobleem vast te stellen. Hiermee kan de beste aanpak worden bepaald en de juiste oplossingen worden geïmplementeerd. Een professionele behandeling zorgt ervoor dat het vochtprobleem effectief wordt aangepakt en de muren weer in optimale staat worden hersteld.

Naast het behandelen van het vochtprobleem is het ook belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om vochtproblemen in de toekomst te voorkomen. Een vochtbestrijding specialist kan hierbij advies geven en aanbevelingen doen voor preventieve maatregelen. Door regelmatig onderhoud en het nemen van preventieve maatregelen kunnen vochtproblemen worden voorkomen.